Ανακοινώσεις

Απονομή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Δεκεμβρίου 2016 στη Χίο: Με μεγάλη επιτυχία έγιναν οι απονομές διπλωμάτων στο Αμφιθέατρο της ΣΕΔ, πλήθος κόσμου παρακολούθησε τις εκδηλώσεις, Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 2016, ΕΔΩ.

Βράβευση διδάκτορα του Εργαστηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων (ΔΕΛΑΠ): Ο διδάκτορας του ΔΕΛΑΠ Χρήστος Κυρικλίδης (που υπήρξε και προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης), βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεταξύ 44 υποψηφίων για την διδακτορική του διατριβή που εκπονήθηκε στην γνωστική περιοχή της Μηχανικής της Διοίκησης (Management Engineering) και ειδικότερα της Διοίκησης Έργων (Project Management).

Πρώτευσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην πρόσφατη Αξιολόγηση Ελληνικών Πανεπιστημίων που έλαβε χώρα μέσα στη διετία 2015-2016. Η αξιολόγηση αφορούσε όλες τις δραστηριότητες των Ελληνικών ΑΕΙ (έρευνα, εκπαίδευση, διοίκηση, κλπ) και όπως προέκυψε, 20% των Ελληνικών ΑΕΙ χαρακτηρίζονται “άριστα”, 60% “πολύ καλά” και για ένα περίπου 10% η αξιολόγηση χαρακτηρίστηκε ως “μερικώς θετική”. Η Α.ΔΙ.Π. στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, πραγματοποίησε την εξωτερική αξιολόγηση όλων των ΑΕΙ της χώρας (22 Πανεπιστημίων και 1 ΤΕΙ) κατά το διάστημα Οκτώβριος 2015 – Ιούλιος 2016. Η υποβολή των τελικών εκθέσεων εκ μέρους των εμπειρογνωμώνων στην Α.ΔΙ.Π. ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016.

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ σε θέματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης τέθηκε σε λειτουργία από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17: Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΤΜΟΔ, κα Ε. Φρονιμάκη 22710-35422, κ. Γ. Βαρδάκης 22710-35419, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Χίου (www.fme.aegean.gr).

Οργάνωση Εσπερίδας στο Επιμελητήριο Χίου από το Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18.00. Το Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ οργανώνει εσπερίδα ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου της Χίου γύρω από νέες υπολογιστικές τεχνολογίες για την υποβοήθηση δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Ομιλητές: Γ. Δούνιας, Π. Βασιλάκης, Ν. Θωμαίδης, Δ. Χαραλαμπάκης

Μετονομασία Αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Αιγαίου (Χίος) σε “Αμφιθέατρο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ”. Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στις 26 Νοεμβρίου 2015 παρουσία του Πρύτανη Σ. Γκρίτζαλη, καθηγητών της ΣΕΔ, τοπικών αρχών και αρκετών Χιωτών.

4η ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ ΣΤΟ ΔΕΛΑΠ/ΤΜΟΔ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (τίτλοι βιβλίων) εδώ
Ο κ. Σταύρος Τερζάκης εις μνήμην του πατρός του δώρισε για 4η φορά βιβλία (ως επί το πλειστον σχετικά με την Οικονομία και Διοίκηση) στο Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ του ΤΜΟΔ. Τα βιβλία είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη του εργαστηρίου προς δανεισμό σε ενδιαφερόμενους φοιτητές.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΛΑΠ (2015): Τα κυριότερα σημεία της διπλωματικής εργασίας του προπτυχιακού φοιτητή του ΤΜΟΔ (2009-2014) Όθωνα Μαυρουδή με τίτλο «Μελέτη ενεργειακών αναγκών μεγάλων κτιριακών μονάδων, εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνοοικονομική αξιολόγηση: Η περίπτωση του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου», παρουσιάστηκαν με επιτυχία πριν λίγες μέρες από τον ίδιο τον (απόφοιτο πλέον) κ. Μαυρουδή, στο διεθνές συνέδριο «2nd International Conference on “Energy, Sustainability and Climate Change”, ESCC 2015, Crete, Greece, June 21-27, 2015» που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι Χανίων μεταξύ 24-26 Ιουνίου. Η εργασία είχε τίτλο: «Green Solutions for energy savings adapted to the Greek market requirements. Case study: The general hospital of Chios Skilitsion, by O. Mavroudis & G. Dounias». Τα πρακτικά  του  συνεδρίου  θα αναρτηθούν στο σύνδεσμο http://www.caopt.com/ESCC/ . Η εργασία αφορούσε πραγματική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκομείο Χίου και έλαβε χώρα εντός του 2014 στο Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων (ΔΕΛΑΠ) του ΤΜΟΔ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΛΑΠ 2014-2015: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ συνολικά 23 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Επίσης, την τρέχουσα χρονιά δημοσιεύτηκαν συνολικά (με το σύστημα των κριτών) 10 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, βιβλία, ή πρακτικά συνεδρίων. Το Εργαστήριο μετείχε σε ένα εθνικό ερευνητικό έργο, που ολοκληρώνεται με επιτυχία στο τέλος Σεπτέμβρη 2015. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του  διατριβή ένας υποψήφιος διδάκτορας του ΔΕΛΑΠ, ενώ ξεκίνησε διατριβή ένας νέος υποψήφιος διδάκτορας. Έτσι, στο ΔΕΛΑΠ εκπονούν αυτή τη στιγμή την διδακτορική τους διατριβή τέσσερις (4) ερευνητές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΑΠ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ / ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (21 ΜΑΙΟΥ 2015): Ο υ/δ του εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ κ. Κώστας Μπουλάς παρουσίασε με επιτυχία τη συμβολή του εργαστηρίου στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορούσε πρωτότυπη έρευνα γύρω από συστήματα παραγωγής και υπηρεσιών. Το εργαστήριο συνεισέφερε την ανάπτυξη νοημόνων μεθόδων (υβριδικές νοήμονες μεθόδους εμπνευσμένες από το φυσικό κόσμο και μεθόδους γενετικού προγραμματισμού, για δύο συγκεκριμένα προβλήματα που μελετήθηκαν. Οι παρουσιάσεις της ημερίδας (βίντεο) βρίσκονται στο σύνδεσμο https://www.auth.gr/video/18831

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Χ. ΚΥΡΙΚΛΙΔΗ (ΔΕΛΑΠ), 5 ΜΑΙΟΥ 2015 (επιβλέπων καθ. Γ. Δούνιας). Το θέμα της διατριβής ήταν Νοήμονες Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Εξομάλυνσης Πόρων σε Έργα (Intelligent Methods for Solving Resource Leveling Problems in Projects),  Από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψαν συνολικά 11 δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου. Η τελική υποστήριξη της διατριβής πραγματοποιήθηκε στο Μιχάλειο Κτίριο της Χίου.

Ερευνητική Συνεργασία Παθολόγων του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου και ερευνητών του Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ / ΤΜΟΔ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μάϊος 2014): Fluoroquinolones and QT prolongation in the clinical setting: study of their impact in the heavily predisposed hospitalized population, Περίληψη (summary), Διαφάνειες (slides), Συνέδριο (conference), Πρακτικά (Proceedings)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΛΑΠ 2013-2014: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ συνολικά 41 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Επίσης, δημοσιεύτηκαν συνολικά (με το σύστημα των κριτών) 14 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, βιβλία, ή πρακτικά συνεδρίων. Το Εργαστήριο μετείχε σε δύο εθνικά ερευνητικά έργα, το ένα εκ των οποίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στο ΔΕΛΑΠ εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή τέσσερις (4) ερευνητές.

Τρίτη δωρεά 38 βιβλίων του Μηχανικού κ. Σταύρου Τερζάκη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ, στη μνήμη του πατρός του, Απρίλιος 2014 (ελεύθερα προς δανεισμό για όποιον φοιτητή ή συνάδελφο ενδιαφέρεται) Τίτλοι νέας δωρεάς

Ανανεωμένη σελίδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην “Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς” (Ελληνική και Αγγλική Έκδοση ιστοσελίδας)

Νέα Δωρεά Βιβλίων του Μηχανικού κ. Σταύρου Τερζάκη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ, στη μνήμη του πατρός του, Ιούνιος 2013 (ελεύθερα προς δανεισμό για όποιον φοιτητή ή συνάδελφο ενδιαφέρεται) Τίτλοι νέας δωρεάς

Ομιλία-παρουσίαση Δ/ντή ΠΜΣ – ΟΔΙΜ Γ. Δούνιας (Μάϊος 2013) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς 2012-13 στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Διοίκησης της Χίου: Δίλεπτη Ομιλία-Διαφάνειες

8η Απολογιστική  Έκθεση Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ (2012-2013)Ατομικές Εργασίες Φοιτητών, Προπτυχιακό Μάθημα Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων ΤΜΟΔ 2012-13, δήλωση εργασιών μέχρι 21/12/12 το αργότερο, στο e-mail του διδάσκοντα

Προκήρυξη 1η – Μάιος 2012, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Χίος, Τοπικός Τύπος

Δωρεά Βιβλίων του Μηχανικού κ. Σταύρου Τερζάκη στο Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ του ΤΜΟΔ, στη μνήμη του πατρός του, Απρίλιος 2012, Τίτλοι Βιβλίων

Συνέντευξη Γ. Δούνια στην Φοιτητική Εφημερίδα της Χίου Υψωμένη Γροθιά, Απρίλιος 2012

7η Απολογιστική  Έκθεση Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ (2011-2012)

Θερινό Σχολείο Θεμάτων Χρηματοοικονομικής στο Δουβλίνο, με τη συμμετοχή ως εισηγητή του Ν. Θωμαϊδη Ιούλιος 2011  FMC2 Summer School July 2011

Ομιλία-Συνέντευξη Jan Jantzen TV-Πατρίδα, Απρίλιος 2011 για θέματα πράσινης ενέργειας στη Δανία: Σχετικός Σύνδεσμος

Πειράματα διαχείρισης Κρίσεων: Σειρά διαδραστικών διαλέξεων για 80 περίπου συμμετέχοντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Χίου, στα πλαίσια του Ερυρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος L4S: Learning for Security στις 13-14 Δεκεμβρίου 2010, Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ, Χίος, Κουντουριώτου 41. Εισηγητές Laszlo Kiraly and Heiner Micko (OFAI, Wien, Austria), Νίκος Μυλωνόπουλος (ALBA Business School), Δημήτρης Χαραλαμπάκης (METIS Consulting). Δελτίο τοπικού τύπου Εφημερίδα Πολίτης, Ρεπορτάζ TV-Αλήθεια, Φωτογραφίες εικόνα-1, εικόνα-2, εικόνα-3, εικόνα-4

6η Απολογιστική  Έκθεση Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ (2010-2011)

Εφαρμογές της μεθόδου του στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού σε προβλήματα συντήρησης και δρομολόγησης, Υποψήφιος Διδάκτορας Κωνσταντίνος Καραματσούκης, Επιβλέποντες Καθηγητές ΤΜΟΔ Α. Πλατής-Ε. Κυριακίδης, Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Δεκέμβριος 2010

6η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Μεταπτυχιακού ΟΔΙΜ (2010-2011)

Διοίκηση Στόλου Οχημάτων Διανομής σε Πραγματικό Χρόνο: Οι περιπτώσεις Καθηστέρησης και Βλάβης Οχημάτων, Υποψήφιος Διδάκτορας  Κωστής Μαμάσης,  Επιβλέπων Καθηγητής ΤΜΟΔ Ι. Μίνης, Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Σεπτέμβριος 2010, φωτογραφία ορκομωσίας-απονομής

5η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Μεταπτυχιακού ΟΔΙΜ (2009-2010)

Αξιολόγηση της ποιότητας του πόσιμου νερού της Αθήνας, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση του, μέσω στατιστικών μεθόδων, Υποψήφια Διδάκτορας Ελένη Σμέτη, Επιβλέπων Καθηγητής ΤΜΟΔ Σ. Γκολφινόπουλος, Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Ιούνιος 2010, φωτογραφία ορκομωσίας-απονομής

Βελτιστοποίηση επίδοσης και αξιοπιστίας υπολογιστικών συστημάτων: Στοχαστική Μοντελοποίηση της αναζωογόνησης λογισμικού, Υποψήφιος Διδάκτορας Βασίλης Κούτρας, Επιβλέπων Καθηγητής ΤΜΟΔ Α. Πλατής, Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Ιούνιος 2010

5η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ (2009-2010)

Επίσκεψη Ομάδας καθηγητών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στο Ηλιακό καταμαράν solarwave (δείτε www.solarwave.at σχετικά με το solarwave-project) που κατέπλευσε στη Χίο την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010 – Περίληψη photo-1 photo-2 photo-3 photo-4

Εκδήλωση της φοιτητικής ένωσης ESTIEM Χίου (ΤΜΟΔ), με Ομιλία από τον Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) σχετική με τις πλωτές μονάδες αφαλάτωσης με χρήση ανεμογεννητριών, Αμφιθέατρο ΣΕΔ, 28 Ιουνίου 2010, δείτε παρουσίαση, video1, video2 .

Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΟΔΙΜ (Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς) 2005-2010

Οικονομική Κρίση και Περιφερειακά Πανεπιστήμια: Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΧΙΟΥ, 04/01/2010.

Σημειώσεις και πρόσθετο διδακτικό υλικό για τα προπτυχιακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2009-2010 (α) Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων, (β) Διοίκηση-Οργάνωση Επιχειρήσεων, (γ) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, έχουν αναρτηθεί στην ενότητα course material

Ομιλία Ι. Σακελλάρη Δρ Μηχ/κού Η/Υ με θέμα “Η επίδραση της Ανακαίνισης των Όψεων στην Ενεργειακή απόδοση Κτιρίων Γραφείων σε Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα“, Κτίριο Α’ ΤΜΟΔ, Κουντουριώτου 41, 2ος όροφος, Αίθ. Γ.Σ., Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 18.00

4η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ (2008-2009)

Δελτίο Τύπου,βιογραφικό σημείωμα , ομιλίες [Α. Τρούμπης, Ι.Γκιάλας, Γ.Δούνιας] και φωτογραφικό υλικό [εικ.1 , εικ.2 , εικ.3 , εικ.4 , εικ.5 , εικ.6 , εικ.7] για την Αναγόρευση του διιακεκριμένου χιώτη Καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή (Johns Hopkins University, USA) σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου, Μιχάλων 8, Χίος, 4 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 18.30)

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στον 10ο χρόνο λειτουργίας του: Ομιλία του προέδρου του τμήματος κατά τις απονομές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων (4 Δεκεμβρίου 2009)

Ερευνητικές δραστηριότητες (σχετικά ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις σε θέματα πράσινης ενέργειας) του Energy Academy of Samso (Denmark), χώρου δραστηριοποίησης του Δανού καθηγητή Jan Jantzen, συνεργαζόμενου ερευνητή του Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ του ΤΜΟΔ και διδάσκοντα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς (Χίος). Δημοσιεύματα του Ελληνικού τύπου σχετιζόμενα με την εφαρμογή πολιτικών πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα (η περίπτωση του Αη Στράτη), άρθρο1 (Μαρ. 09), άρθρο2 (Φεβ. 09), άρθρο3 (Μαρ. 08), άρθρο4 (Μαρ. 08).

Το υπολογιστικό εργαλείο Delphi της Γερμανικής DVB που αναπτύχθηκε και συντηρείται με την επίβλεψη του συνεργάτη του εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ κ. Α. Τσάκωνα, κερδίζει διεθνή αναγνώριση στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας. Δείτε σχετικό άρθρο

4η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Μεταπτυχιακού Προγρ. ΟΔΙΜ (2008-2009)

Διεθνής διάκριση του κ. Ν. Αμπαζή, Επίκουρου Καθηγητή ΤΜΟΔ, σε διεθνή διαγωνισμό της εταιρείας NETFLIX, για τη χρήση νοημόνων μεθοδολογιών με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων υποδείξεων ποιότητας των κινηματογραφικών ταινιών της εταιρείας. Σχετικά άρθρα διαδικτύου New Scientist 21/9/09 και MIT Technology 6/10/09, καθώς και από Το Έθνος 28/11/1009, Το Βήμα της Κυριακής 6/10/2009 σελ1 σελ2

Σεμινάριο επαγγελματικής πιστοποίησης PMP(Project Management Professional) ή CAPM (Certified Associate in Project Management) του Project Management Institute στη Χίο, 4-5-6 Ιουλίου 2009, Νέα Κτίρια ΤΜΟΔ, Κουντουριώτου 41

Εκδηλώσεις για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικών στη Χίο 3-5 Ιουλίου 2009 με την υποστήριξη του ΤΜΟΔ στα νέα κτίρια του τμήματος (Κουντουριώτου 41) και στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο

Διάλεξη Ιατρού ΩΡΙΛΑ Δημ. Λουλούδη στην Καταδυτική Ιατρική (Οργάνωση: Αθλητικό Γραφείο ΣΕΔ) 4 Απρ. 2009, ώρα 17:00 (αμφιθέατρο)

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Γ. Δούνιας, ΠΜΣ-ΟΔΙΜ, Μάρτιος 2009) – Εισαγωγική Διάλεξη

Ανακοίνωση Χρηματοδότησης Διδακτορικής Έρευνας από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Ιανουάριος 2009)

Οδηγός Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων με χρήση SPSS: Τελικό Παραδοτέο Θερινής Πρακτικής Άσκησης ΔΕΛΑΠ και ΟΠΑ – Καλοκαίρι 2008 (φοιτητής ΟΠΑ Π.αναγιώτης Πραμαγγιούλης, Τμήμα Στατιστικής)

3η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση ΟΔΙΜ ακαδ. έτους 2007-2008

3η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ έτους 2007-2008

Σεμινάρια ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σε Διαπραγματεύσεις και Real Estate (Χίος, Ιούνιος 2008) – Ομιλητής Σταύρος Τερζάκης Μηχ. Μηχ/κός ΕΜΠ

Συνοπτικός Απολογισμός Επιδόσεων Διπλωματικών Εργασιών ΤΜΟΔ Τριετίας 2005-2006-2007

Πρόβλεψη Ζήτησης: Ημερίδα στην ΕΝΑ Χίου – Σεπτέμβριος 2007. Ομιλητές  Ν. Θωμαϊδης – Γ. Δούνιας. Σημειώσεις σε μορφή pdf

2η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ έτους 2006-2007

2η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση ΟΔΙΜ ακαδ. έτους 2006 -2007

Διεθνές Ιατρικό Θερινό Σχολείο Νευροακτινολογίας (MRI Erasmus Course – Χίος, Ιούλιος 2007)

Διδακτορική Διατριβή: Νέες Τάσεις στη Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Μηχανική: Από τη Στοχαστική Προσέγγιση στις Υπολογιστικά Νοήμονες Μεθοδολογίες, Νικόλαος Θωμαϊδης, ΤΜΟΔ, Μάρτιος 2007 (Επιβλέπων Γιώργος Δούνιας) – Εκτεταμένη Περίληψη

Συνέδριο ΤΕΕ για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές των Μηχανικών (2006): Ανακοίνωση – Παρουσίαση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΟΔ / ΟΔΙΜ

1η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Εργαστηρίου ΔΕΛΑΠ έτους 2005-2006

1η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση ΟΔΙΜ ακαδ. έτους 2005-2006

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (2007): ΘΕΜΑ: “Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που διατηρεί μια τουλάχιστον εγκατάσταση στην Ελλάδα: Προϊόντα, Υπηρεσίες, Απαιτήσεις Στελέχωσης“. Τοπικός Τύπος [Άρθρο1 , Άρθρο2 , Άρθρο3 , Άρθρο4 , Άρθρο5]

Μηχανική Γνώσεων και Αποφάσεων – Διαλέξεις καθ. Jan Jantzen πρόγραμμα Erasmus – ΤΜΟΔ Οκτ. 2004

Διδακτορική Διατριβή: Εξελικτικά Νευρωνικά Λογικά Δίκτυα, Αθανάσιος Τσάκωνας (2003), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών Διοίκησης (Επιβλέπων Γ. Δούνιας – συνεπιβλέπων Β. Αγγελής) – Περίληψη

Νέες τάσεις στη σύγχρονη χρηματοοικονομική μηχανική: Από τη στοχαστική προσέγγιση στις νοήμονες μεθόδους Τρίτη 9 Μαρτίου 2004, ώρα 14:00, κτίριο ΤΜΟΔ. Ομιλητής: Νίκος Θωμαϊδης (MSc), υποψήφιος διδάκτορας ΤΜΟΔ (δείτε την οκληρωμένη διατριβή).

Survey Report (2003): Measuring the Penetration of Intelligent Technologies in Medical Business, by N.Thomaidis & G.Dounias- Διεθνής Έρευνα του Εργαστηρίου MDE-Lab για τη δημοφιλία των νοημόνων τεχνολογιών στον ιατρικό χώρο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & INTERNATIONAL MARKETING: Τρίωρες διαλέξεις προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕΔΙΔΕ (ΜΑΙΟΣ-2003) – Στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES/ERASMUS, από την Dr. Zsuzsa Orsolya Deli PhD, Senior Lecturer, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Dept. of Economics.

Ομιλία κ. ΚώσταςΤσαγκανός, Στέλεχος Ομίλου Επιχειρήσεων Γερμανός – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΕΔΙΔΕ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003) – Διαφάνειες Παρουσίασης

The Management and Decision Engineering Laboratory